ผู้รับเหมา ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท แกลมเมอร์ พลัส จำกัด เป็นผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ให้คำปรึกษาวางแผนการใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม ช่วยประหยัดต้นทุนที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโรงงาน รับออกแบบ เขียนแบบระบบไฟฟ้า ขออนุญาตใช้ไฟกับการไฟฟ้าฯ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

 

โทร คุณฉัตรชัย 08-1611-3730

งานติดตั้งระบบสายล่อฟ้า-ระบบกราวด์ ติดตั้งระบบแสงสว่าง ติดตั้งงานระบบสื่อสาร LAN ติดตั้งระบบโซล่าร์รูฟท็อป ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ Fire Alarm ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ในโรงงานและรอบโรงงาน ตลอดจนบริการตรวจสอบระบบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงาน รับซ่อมบำรุง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงานทั้งในนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานทั่วไป

worker

ที่ปรึกษาระบบไฟฟ้า

ให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสม

ช่วยประหยัดต้นทุน

ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

 

tower

รับเขียนแบบระบบไฟฟ้า

ขออนุญาตใช้ไฟกับการไฟฟ้าฯ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง

ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

งานติดตั้งระบบสายล่อฟ้า-ระบบกราวด์

official-documents

ได้รับใบอนุญาต (ก.ว.)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)

ระดับสามัญวิศวกร จากสภาวิศวกร

Professional engineer 

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงาน และเซ็นรับรอง โดยวิศวกรระดับสามัญ จากสภาวิศวกร

เพื่อยื่นกรมโรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองงาน พร้อมจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ใช้เป็นแนวทางในการจัดการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงานได้

  • บริการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจสอบระบบงานตามจริงด้วยเครื่องมือถ่ายภาพความร้อน (Thermo scan) ควบคู่กับการตรวจแบบ Visual Check
  • ตรวจสอบระบบกราวด์และล่อฟ้า
  • ตรวจสอบน้ำมันหม้อแปลง

บริหารงานโดย คุณฉัตรชัย เจริญพร ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับสามัญวิศวกร (Professional engineer) จากสภาวิศวกร

ผู้รับเหมา ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

บทความ

รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท แกลมเมอร์ พลัส จำกัด เป็นผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ให้คำปรึกษาวางแผนการใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม ช่วยประหยัดต้นทุนที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโรงงาน รับออกแบบ เขียนแบบระบบไฟฟ้า ขออนุญาติใช้ไฟกับการไฟฟ้าฯ

ระบบไฟฟ้าแรงสูง งานปักเสาพาดสาย

รับออกแบบ เขียนแบบระบบไฟฟ้า ขออนุญาตใช้ไฟกับการไฟฟ้าฯ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ งานติดตั้งระบบสายล่อฟ้า-ระบบกราวด์ ติดตั้งระบบแสงสว่าง ติดตั้งงานระบบสื่อสาร LAN ติดตั้งระบบโซล่าร์รูฟท็อป ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ Fire Alarm ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ในโรงงานและรอบโรงงาน

ตรวจสอบความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าโรงงาน

คุณฉัตรชัย เจริญพร ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับสามัญวิศวกร (Professional engineer) จากสภาวิศวกร สามารถเซ็นรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน พร้อมจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ในการจัดการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงานได้

ทีมวิศวกรไฟฟ้า ดูแล ซ่อมบำรุง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน

ทีมงานวิศวกรไฟฟ้าของแกลมเมอร์ พลัส ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พนักงานทุกคนผ่านการอบรมความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง ตามหลักกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน